W ramach usługi Internet CP dostępne są dwa rodzaje modemów Sierra Wireless:

USB 307 – dostosowany do pracy w technologii HSPA+ 900 USB 307 - dostosowany do pracy w technologii HSPA+ 900
USB 306 – dostosowany do pracy w technologii HSPA+ 850 USB 307 - dostosowany do pracy w technologii HSPA+ 900

 

Antena zewnętrznaDo modemu dołączona jest zewnętrzna antena do samodzielnego montażu, którą można stosować zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Jest przydatna zwłaszcza na terenach słabiej zurbanizowanych, gdzie stacje bazowe budowane są rzadziej. Jej właściwe użycie może znacząco poprawić zasięg sieci i siłę sygnału.Cyfrowy Polsat 3G Watcher

Cyfrowy Polsat 3G Watcher to aplikacja instalowana na komputerze, która służy do zarządzania usługą Internet CP. Aplikację instaluje się po podłączeniu modemu do komputera – oprogramowanie znajduje się w pamięci modemu.

 

Cyfrowy Polsat 3G Watcher umożliwia m.in. sprawdzenie poziomu sygnału sieci (wskaźnik zasięgu).